APIE PSICHOTERAPIJĄ

Psichoterapija - tai profesionali psichoterapeuto pagalba klientui, kurios tikslas yra gerinti kliento gyvenimo kokybę. Psichoterapija – tai ilgas psichologo-psichoterapeuto ir jo kliento bendras darbas, paremtas dviejų žmonių pasitikėjimu.

Tam, kad šis darbas būtų efektyvus, reikia laiko, per kurį Jūs galėtumėte daugiau pažinti vienas kitą. Santykių atvirumas – raktas į sėkmingą darbą ir tuo pačiu metu šio darbo dalis. Jei Jūs išmoksite kurti visaverčius santykius su vienu žmogumi, tai, remdamasis savo patirtimi, Jūs galėsite kurti santykius ir su kitais žmonėmis.

Psichoterapija gali būti veiksminga įvairiems klientams – turintiems visokių gyvenimo sunkumų ir problemų, sergantiems įvairiomis ligomis, turintiems psichikos sutrikimų, poroms, šeimoms ir vaikams.

Gana dažnai klientai užduoda klausimą: „Kiek kartų mums reikės susitikti?“. Pirmojo susitikimo metu beveik neįmanoma numatyti, kiek kartų Jums reikės susitikti su psichologu. Psichologinės pagalbos trukmė gali būti labai įvairi: nuo vienos konsultacijos iki 10 – 15 susitikimų. Šiuo atveju kalbame apie psichologinį konsultavimą. Pirmosios konsultacijos metu didžiąją laiko dalį psichologas skiria kliento emocinei būklei įvertinti bei jo gyvenimo situacijai analizuoti. Nereikia tikėtis, kad pirmosios konsultacijos su psichologu metu Jūs išspręsite savo problemą. Rimtas požiūris į problemą reikalauja išsamesnio tyrimo. Siekdamas suprasti Jūsų problemos pobūdį ir parinkti optimaliausią pagalbos būdą, psichologas gali pasiūlyti Jums susitikti kelis kartus. Paprastai pirmojo susitikimo metu su klientu aptariamas susitikimų skaičius ir terapijos tikslai.
Jei esamos psichologinės problemos reikalauja ilgesnio darbo, psichologas gali pasiūlyti Jums psichoterapijos kursą (trumpalaikės terapijos trukmė 15 – 30 susitikimų, ilgalaikės terapijos trukmė – nuo 30 iki kelių šimtų sesijų). Kad prasidėtų pokyčiai, reikia mažiausiai 5 – 7 susitikimų. Kai kurie psichikos sutrikimai paprastai reikalauja ne tik psichoterapijos, bet ir psichofarmakologinio gydymo, todėl psichologas gali rekomenduoti Jums psichiatro konsultaciją. Nepaisant to, keleto susitikimų kartais pakanka tam, kad būtų palengvinta emocinė būklė ir pakoreguotos Jūsų reakcijos tam tikrų probleminių situacijų metu. Svarbu suprasti, kad viskas labai individualu ir priklauso nuo problemos sunkumo, Jūsų aktyvumo, motyvacijos ir nusiteikimo psichoterapiniam darbui. Psichologas arba psichoterapeutas yra tik palydovas šiame kelyje, patikimas, pastovus ir labai dėmesingas. Pradžioje šiek tiek mokytojas, vėliau partneris ir visada truputį mokinys, kad ir kaip keistai atrodytų iš šalies. Jis padeda Jums atrasti savo kelią. Individuali psichologinė konsultacija yra šios kelionės pradžia.

Kalbant apie psichologinius pagalbos būdus, gali kilti painiava: ar tai psichologinis konsultavimas ar psichoterapija? Pabandysiu paaiškinti skirtumus.
Psichologinis konsultavimas - tai psichologinės pagalbos rūšis, kuria siekiama įveikti psichologinio pobūdžio problemas. Esant sunkiam gyvenimo tarpsniui, psichologas padės Jums geriau suprasti savo gyvenimo situaciją ir priimti pagrįstą sprendimą. Kitaip tariant, konsultacijos metu Jus turėsite galimybę pažvelgti į situaciją plačiau ir įvertinti savo vaidmenį joje, bei, žinoma, laikydamasis šios naujos vizijos, koreguoti savo elgesį.
Psichoterapija - tai psichologinio gydymo būdas, kuriuo siekiama palengvinti kliento emocinę būklę ir teikti pagalbą, keičiant tokias asmenines savybes ir elgesį, kurie trukdo realizuoti Jūsų vidinį potencialą ir kurti sveikus santykius. Kaip matote, nėra paprasta atskirti šias dvi pagalbos rūšis. Paprastai pirmasis kontaktas pradedamas konsultacija ir, priklausomai nuo motyvacijos ir problemų sunkumo, vėliau gali būti pereinama ar prie tam tikros problemos trumpalaikės psichoterapijos, ar prie ilgalaikės ir intensyvios psichoterapijos. Natūralu, kad psichoterapijos trukmė ir intensyvumas (sesijų skaičius per savaitę) ypač praplečia galimybes, palyginus su konsultavimu.

Kai kurie paaiškinimai:


Psichologas - psichologijos studijas universitete baigęs asmuo. Psichologai neturi medicininio išsilavinimo. Jie vaistų neišrašo. Psichologai atlieka konsultavimą, psichodiagnostiką. Jeigu yra būtina medicininė apžiūra, tyrimas ir gydymas, klientas paprastai nukreipiamas pas kitus specialistus.
Psichiatras - medicinos studijas universitete baigęs asmuo, kuris po bendro medicinos studijų kurso pasirinko tolimesnę psichiatrijos specializaciją. Jie diagnozuoja psichikos sutrikimus, išrašo vaistus.
Psichoterapeutas - tai specialistas, kuris po įgyto aukštojo mokslo baigė tam tikros psichoterapinės krypties mokymo programą. Tiksliau šios srities specialistas vadinamas psichologu – psichoterapeutu arba psichiatru – psichoterapeutu.

Egzistuoja daug psichoterapijos krypčių, o būtent:


- kognityvinė-bihevioristinė psichoterapija
- psichoanalitinė-psichodinaminė psichoterapija
- egzistencinė-humanistinė psichoterapija
- geštalt terapija
- psichodrama
- neurolingvistinis programavimas (NLP) ir kt.

Kokio specialisto pagalba Jums reikalinga, galite spręsti tiktai Jūs. Tačiau, pasirinkę specialistą, turite suprasti, kad gydymo efektyvumas priklauso ne tik nuo Jūsų psichoterapeuto kompetencijos, bet ir nuo Jūsų motyvacijos bei aktyvaus dalyvavimo sveikimo procese.